PUBLICATIONS | JULKAISUT

Pehkonen, Samu, Mirka Rauniomaa, & Pauliina Siitonen (2021). Participating researcher or researching participant? On possible positions of the researcher in the collection (and analysis) of mobile video data. Social Interaction: Video Based Studies of Human Sociality, 4(2).

Siitonen Pauliina, Rauniomaa Mirka, Keisanen Tiina 2021. Language and the moving body: Directive actions with the Finnish kato “look” in nature-related activities. Frontiers in Psychology, 12. DOI=10.3389/fpsyg.2021.661784

Grasz, Sabine, Keisanen Tiina, Oloff Florence, Rauniomaa Mirka, Rautiainen Iira & Siromaa Maarit 2020. Methodological turns in applied language studies. In Grasz, Sabine, Keisanen Tiina, Oloff Florence, Rauniomaa Mirka, Rautiainen Iira & Siromaa Maarit (eds). Menetelmällisiä käänteitä soveltavassa kielentutkimuksessa – Methodological turns in applied language studies (pp. i-xvi). AFinLA Yearbook 2020. The publications of the Finnish Association of Applied Linguistics 78. Jyväskylä: The Finnish Association of Applied Linguistics AFinLA.

Pehkonen, Samu (2020). Huh huh asennoitumisena fyysiseen rasitukseen. Virittäjä 124(1), 33–63.

Pehkonen, Samu (2020). Response Cries Inviting an Alignment: Finnish huh huh. Research on Language and Social Interaction 53(1), 19–41.

Siitonen, Pauliina,  Rauniomaa, Mirka & Keisanen, Tiina (2020): Kato ei ohjaa aina katsomaan. Virittäjä-blogi 20.1.2020. http://virittajablogi.kotikielenseura.fi/kato-ei-ohjaa-aina-katsomaan/

Keisanen, Tiina & Mirka Rauniomaa (2019). Classifying finds in foraging on the basis of (guided) sensory inspection. Gesprächsforschung 20(2019), 518–544.

Siitonen, Pauliina,  Rauniomaa, Mirka & Keisanen, Tiina (2019): “Kato. Hulluna puolukoita.” Kato vuorovaikutuksen resurssina luontoilussa. Virittäjä 123(4), 518–549. https://doi.org/10.23982/vir.71162.

Keisanen, Tiina, Mirka Rauniomaa & Pauliina Siitonen (2017). Transitions as sites of socialization in family interaction outdoors. Learning, Culture and Social Interaction 14: 24–37.

Keisanen, Tiina (2016). Kieli, vuorovaikutus ja toimintakäytänteiden haltuunotto. In S. Loukusa, T. Hautala, L. Kääntä & A. Suvanto (Eds.) Näkökulmia vuorovaikutukseen  (pp. 11-19). [Perspectives on interaction.] Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja. Helsinki: Unigrafia.

Rauniomaa, Mirka (2016). Yhteinen liike, yhteinen kohde – vuorovaikutuksen tutkimusta liikenteessä ja luonnossa. In S. Loukusa, T. Hautala, L. Kääntä & A. Suvanto (Eds.) Näkökulmia vuorovaikutukseen. (pp. 20-29) [Perspectives on interaction.] Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja. Helsinki: Unigrafia.