ACTIVITIES | TOIMINTA

Conference presentations | Konferenssiesitykset

Pehkonen, Samu. Running emotions: what LSI (studies in language and social interaction) can reveal about why we run together? Exercise, Environment and Everyday Life, Open Research Seminar, 16.5.2018, University of Tampere.

Pehkonen, Samu, Mirka Rauniomaa, Pauliina Siitonen & Tiina Keisanen. Potential and actual collisions on paths. 8th European Advanced Workshop on Mobility and Social Interaction (MOBSIN8), 9.–11.5.2018, Cardiff University, Wales.

Smith, Thomas A. & Samu Pehkonen. How people talk about natural features when planning/setting orienteering courses for others’ navigational purposes. 8th European Advanced Workshop on Mobility and Social Interaction (MOBSIN8), 9.–11.5.2018, Cardiff University, Wales.

Hebenstreit, Bryanna, Adrian Kerrison, Charlotte Lundgren, Samu Pehkonen, Edward Reynolds. Panel session: What language and social interaction can bring to communication in and as sport. 11th Summit on Communication and Sport (IACS2018), 26.-29.4.2018, Indiana University, Bloomington.

Cekaite, Asta, Tiina Keisanen, Mirka Rauniomaa & Pauliina Siitonen: Carrying out carrying: Assisted mobility in family interaction. What relationality and how to study it? Multidisciplinary perspectives on emotions, embodiment and interaction -seminar, 25.4.2018, Oulu, Finland.

Siitonen, Pauliina, Mirka Rauniomaa & Tiina Keisanen. Kato luontoilun direktiiveissä. XVII Keskusteluntutkimuksen päivät, 25.-26.1.2018, Oulu, Finland.

Martinviita, Annamari,  Mirka Rauniomaa & Maritta Riekki. Navigating a path through a methodological jungle: Combining nexus analysis and conversation analysis. The 18th World Congress of Applied Linguistics (AILA 2017), 23.-28.7.2017, Rio de Janeiro, Brazil.

Pehkonen, Samu. Scenting the nature: Preparation talk and ongoing accomplishment in search dog training. The 15th International Pragmatics Conference (IPrA 2017), 16.-21.7.2017, Belfast, Northern Ireland.

Rauniomaa, Mirka, Tiina Keisanen & Pauliina Siitonen. Crossing paths with small wildlife and insects: Opportunities for interaction and mobility. The 15th International Pragmatics Conference (IPrA 2017), 16.-21.7.2017, Belfast, Northern Ireland.

Keisanen, Tiina & Mirka Rauniomaa. Identifying and assessing edible objects: Sharing finds in foraging activities. The 15th International Pragmatics Conference (IPrA 2017), 16.-21.7.2017, Belfast, Northern Ireland.

Pehkonen, Samu. Running as a pair. 7th European Advanced Workshop on Mobility and Social Interaction (MOBSIN7), 22–24.5.2017, Telecom Paristech, Paris.

Rauniomaa, Mirka, Tiina Keisanen & Pauliina Siitonen. Crossing paths with small wildlife and insects: Opportunities for interaction and mobility. 7th European Advanced Workshop on Mobility and Social Interaction (MOBSIN7), 22–24.5.2017, Telecom Paristech, Paris.

Keisanen, Tiina, Mirka Rauniomaa & Pauliina Siitonen. Transitions as sites of socialization in family interaction outdoors. Högre seminarium, 29.3.2017,
Department of Culture and Communication, University of Linköping.

Keisanen, Tiina, Annamari Martinviita, Samu Pehkonen, Mirka Rauniomaa, Maritta Riekki & Pauliina Siitonen. Exploring common ground: Conversation analysis and nexus analysis in the study of organized foraging activity. NorDisCo – the 4th Nordic Interdisciplinary Conference on Discourse and Interaction 23­.-25.11.2016, Oslo.

Martinviita, Annamari, Maritta Riekki, Mirka Rauniomaa, Pauliina Siitonen, Samu Pehkonen & Tiina Keisanen. Finding a workable path: Conversation analysis and nexus analysis in the study of human activity in natural settings. NorDisCo – the 4th Nordic Interdisciplinary Conference on Discourse and Interaction 23.­-25.11.2016, Oslo.

Kuure, Leena & Tiina Keisanen. Methodological perspectives in studying multiple timescales and change. NorDisCo – the 4th Nordic Interdisciplinary Conference on Discourse and Interaction 23.­-25.11.2016, Oslo.

Rauniomaa, Mirka & Pauliina Siitonen. Natural environment, familiar terrain? Studying individual and collective mobility outdoors. Copenhagen Multimodality Day 2016 “New Adventures” 18.11.2016, Copenhagen.

Rauniomaa, Mirka. Local sustainability: Considerations of the environment in social interaction outdoors. Interdisciplinary Perspectives on Sustainability 3.-4.11.2016, Vaasa.

Pehkonen, Samu & Maritta Riekki. Metsäluonnon tarjoumat palveluskoirakoulutuksessa. Maantieteen päivät “Extreme Geographies” 27.-28.10.2016, Joensuu.

Rauniomaa, Mirka. Havaintoja monimuotoisuudesta luontoympäristöissä tapahtuvassa vuorovaikutuksessa. Maantieteen päivät “Extreme Geographies” 27.-28.10.2016, Joensuu.

Siitonen, Pauliina & Mirka Rauniomaa. Maasto liikkeen ja vuorovaikutuksen mahdollistajana ja haastajana. Maantieteen päivät “Extreme Geographies” 27.-28.10.2016, Joensuu.

Keisanen Tiina, Mirka Rauniomaa & Pauliina Siitonen. Transitions as sites of socialization in family interaction outdoors. VII Conference on Childhood Studies 6.-8.6.2016, Turku.

Pehkonen Samu. Koirankoulutuskeskeinen multimodaalinen sosiaalinen toiminta luonnossa. XLIII Finnish Conference of Linguistics “Linguistics beyond language – Language beyond linguistics” 25.–27.5.2016, Oulu.

Siitonen Pauliina, Mirka Rauniomaa & Tiina Keisanen. Ohjaava toiminta marjastuksessa ja sienestyksessä. XLIII Finnish Conference of Linguistics “Linguistics beyond language – Language beyond linguistics” 25.–27.5.2016, Oulu.

Keisanen, Tiina. Kieli, vuorovaikutus ja toimintakäytänteiden haltuunotto. Puheen ja kielen tutkimuksen päivät “Näkökulmia vuorovaikutukseen” 31.3.-1.4.2016, Helsinki.

Rauniomaa, Mirka. Yhteinen liike, yhteinen kohde – vuorovaikutuksen tutkimusta liikenteessä ja luonnossa. Puheen ja kielen tutkimuksen päivät “Näkökulmia vuorovaikutukseen” 31.3.-1.4.2016, Helsinki.

Keisanen, Tiina, Mirka Rauniomaa & Pauliina Siitonen. “Meehän papan tykö poimiin” Osallistuminen toimintavaiheiden välisissä siirtymissä perheen metsäretkellä. XV Keskusteluntutkimuksen päivät 17.-18.3.2016, Turun yliopisto.

Keisanen, Tiina, Mirka Rauniomaa & Pauliina Siitonen. Participation and mobile practices in family interaction outdoors. Revisiting Participation. Language and Bodies in Interaction, 24.-27.6.2015, University of Basel, Switzerland.

Keisanen, Tiina & Mirka Rauniomaa. Complexity in the wild. COACT Symposium. Complexity of (inter)action, 9.-11.10.2014, University of Oulu, Finland.

Seminars and symposia | Seminaarit

HANS2-seminar 23.-25.10.2017, Oulanka Research Station, Kuusamo, Finland. <seminar programme>

Panel Talk in/with the Environment and Other Life Forms. Organized by Paul McIlvenny & Mirka Rauniomaa. The 15th International Pragmatics Conference (IPrA 2017), 16.-21.7.2017, Belfast, Northern Ireland.

Panel Nexus-analytic mentality, conversation-analytic method.  Organized by Annamari Martinviita, Mirka Rauniomaa & Maritta Riekki. NorDisCo – the 4th Nordic Interdisciplinary Conference on Discourse and Interaction 23­-25.11. 2016, Oslo. <panel abstract>

Panel Metsienkäyttö 2.0 – tarjoumat, sosiaalisaatio ja vuorovaikutus luonnossa. Organized by Samu Pehkonen & Mirka Rauniomaa. Maantieteen päivät “Extreme Geographies” 27.-28.10.2016, Joensuu. <panel abstract>

HANS1-seminar 24.-25.10.2016, Oulu and Rokua, Finland. <seminar programme>

Symposium Children’s everyday activities and interactions as sites of socialization. Organized by Tiina Keisanen & Mirka Rauniomaa. VII Conference on Childhood Studies 6.-8.6.2016, Turku.<symposium abstract>

Workshop Multimodaalinen sosiaalinen toiminta ja vuorovaikutus luonnossa. Organized by Tiina Keisanen & Mirka Rauniomaa. XLIII Finnish Conference of Linguistics “Linguistics beyond language – Language beyond linguistics” 25.–27.5.2016, Oulu. <workshop abstract>

The opening seminar of HANS, 11.-12.9.2015, Rokua, Finland.

Research visits | Tutkimusvierailut

Tiina Keisanen, 2.-15.4.2018. Mattering: Centre for Discourse & Practice, Department of Communication and Psychology, Aalborg University.

Annamari Martinviita, 2.-13.4.2018. Mattering: Centre for Discourse & Practice, Department of Communication and Psychology, Aalborg University.

Maritta Riekki, 3.-14.4.2018. Mattering: Centre for Discourse & Practice, Department of Communication and Psychology, Aalborg University.

Tiina Keisanen, 26.3.-8.4.2017 Department of Culture and Communication, and Department of Thematic Studies (TEMA) – Child Studies, University of Linköping.

Mirka Rauniomaa, 26.3.-8.4.2017 Department of Culture and Communication, and Department of Thematic Studies (TEMA) – Child Studies, University of Linköping.

Pauliina Siitonen, 26.3.-31.3.2017 Department of Culture and Communication, and Department of Thematic Studies (TEMA) – Child Studies, University of Linköping.

Pauliina Siitonen, 3.-14.10.2016 Center of Excellence in Research on Intersubjectivity in Interaction, University of Helsinki.

Tiina Keisanen, 15.-20.5.2016 Center of Excellence in Research on Intersubjectivity in Interaction, University of Helsinki.

Advertisements