HANS

The relationship between human beings and nature has been considered from a range of theoretical and practical perspectives, not least within the humanities and social sciences. The project HANS – Human activity in natural settings: Nature as a site for mobility, interaction and socialization adopts a yet unexplored view: it studies the significance of nature for how people use language, interact with one another and accomplish social actions in situ.

Tutkimushanke ”Sosiaalinen toiminta luontoympäristöissä: liike, vuorovaikutus ja toimintakäytänteiden haltuunotto” tarkastelee luonnon merkitystä ihmisille ja sitä, miten kielenkäyttö ja sosiaalinen vuorovaikutus rakentuvat tilanteisena toimintana. Hanke edistää liikkeessä tapahtuvan sosiaalisen vuorovaikutuksen sekä arkisissa tilanteissa tapahtuvan ohjauksen ja oppimisen tutkimusta. Se tarjoaa myös uuden näkökulman ihmisen ja luonnon suhteen tarkasteluun.

HANS     oulun+yliopisto_logo_eng_vaaka